Stichting Incident Management Vrachtauto's (STIMVA)

De Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA) komt in actie bij incidenten met vrachtauto’s op het Nederlandse IM-wegennetwerk. Binnen de STIMVA werken diverse partijen samen om deze incidenten vlot en veilig op te lossen. We brachten de afhandelingsduur ervan de afgelopen jaren sterk terug, met gunstige effecten op de fileduur. Daarnaast leidde de verhoogde aandacht voor incidentafhandeling tot een verdere professionalisering van bergers. Op deze website vindt u informatie over onze werkwijze en de partners met wie wij samenwerken.

Onze ambitie

Het doel van STIMVA is om de afhandeling van incidenten met vrachtauto’s te verbeteren. Denk aan de afhandeling van ongevallen, gestrande wagens, hoogtemeldingen of afgevallen ladingen. Door ons goed te organiseren, proberen we de gevolgen van vrachtautoincidenten beter te beheersen. Dat doen we door:

  • de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven te verbeteren;
  • een Centraal Meldpunt voor Vrachtautoberging (CMV) te (laten) verzorgen;
  • de publieke én de private sector met behulp van onder meer opleidings- en promotiemateriaal te informeren over de mogelijkheden van incidentmanagement bij vrachtauto’s;
  • te controleren op de kwaliteit, snelheid en zorgvuldigheid van de hulpverlening bij vrachtautoincidenten.

Het bestuur van STIMVA

Voorzitter: mevr. E. Slump van Rijkswaterstaat
Secretaris: dhr. L.G. Stiekema van het Verbond van Verzekeraars
Penningmeester: dhr. T. Reitsma van evofenedex, TLN & KNV
Bestuurslid: dhr. R.J.A. Voorn van Rijkswaterstaat
Secretariaat: mevr. L.E. Gasseling van Rijkswaterstaat

 

mevr. E. Slump van Rijkswaterstaat  

 

 dhr. L.G. Stiekema van het Verbond van Verzekeraars

 

 dhr. T. Reitsma van evofenedex, TLN & KNV

 

dhr. R.J.A. Voorn van Rijkswaterstaat 

 

 

 

Onze samenwerkingspartners

De STIMVA is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Verbond van Verzekeraars, Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Deze partijen zorgen dat er een centraal meldpunt voor vrachtautoincidenten is. Ook stellen ze IMV3-deskundigen beschikbaar bij incidenten. Dit zijn experts op het gebied van schade aan het voertuig, de lading en/of het milieu.

Meer informatie over onze partners:

Aangesloten bergers

Op onderstaande kaart vindt u binnenkort een overzicht van gecontracteerde bergers.

Een momentje...

Contact

STIMVA
Papendorpseweg 101, Utrecht
Tel: 088-797 3650

Of e-mail ons 

Over STIMVA

Disclaimer:
De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld en gepresenteerd. Toch kan het voorkomen dat er iets niet klopt. We kunnen de informatie dan direct wijzigen, zonder dit eerst aan te kondigen. STIMVA is bovendien niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die ontstaat door deze website te bezoeken.

 

Cookie-instellingen