Toelichting aanvraag IM status

Via het onderstaande formulier kunt u uw verzoek tot aanvraag van de IM status op één of meerdere van uw wegen indienen. Uw verzoek wordt vervolgens door STIMVA in behandeling genomen.

Indien u nog geen overeenkomst heeft met STIMVA zal de aanvraag van de IM status, na toetsing en akkoord, leiden tot het aangaan van een zogenaamde toetredingsovereenkomst. Van de toetredende wegbeheerder wordt verwacht dat deze invulling geeft aan de randvoorwaarden zoals deze in het richtsnoer zijn opgenomen. Dit richtsnoer is een weergave van de afspraken en randvoorwaarden die door het IM beraad zijn vastgesteld.

Indien u al een overeenkomst met STIMVA heeft zal een toevoeging of wijziging van de IM status, ook bij een kleine wijziging zoals de aanpassing van hectometrering, na toetsing en akkoord tot een wijziging van de bestaande overeenkomst leiden. Onverkort wordt er van uitgegaan dat de wegbeheerder invulling geeft aan de randvoorwaarden zoals deze in het richtsnoer zijn opgenomen.

Aanvragen voor toevoegen of wijzigingen van de IM status van wegen dienen zes maanden voorafgaand aan de ingangsdatum bij STIMVA en Stichting IMN te worden ingediend. De wegbeheerder draagt er tevens zorg voor dat het traject ruim van tevoren wordt opgenomen in het Nationaal Wegenbestand (NWB). Dit is noodzakelijk om via LCM-beheer (in opdracht van de Stichting IMN) shapefiles aan te kunnen laten maken; deze worden door ketenpartners gebruikt ter aansturing van de bergers en hulpdiensten.

Van belang is te weten dat het niet zonder meer mogelijk is per hectometerpaal IM te activeren. De toewijzing van een traject gaat per wegvak; een door het Nationaal Wegenbestand toegewezen verzameling van hectometerpunten die niet altijd logisch is en waarvan de aanpassing alleen op initiatief van de wegbeheerder kan worden geïnitieerd. Een verzoek hiertoe kan worden aangevraagd bij het NWB.

Tijdelijk IM

Het is mogelijk op een specifiek traject tijdelijk IM in te voeren. De minimale looptijd hiervan is een half jaar. De aanvraagtermijn is gelijk aan de aanvraagtermijn in geval van permanent IM. Ook bij tijdelijk IM dient het traject te worden opgenomen in het nationaal wegenbestand.

In geval van gewenst tijdelijk IM bij korter durende evenementen en werkzaamheden is er de mogelijkheid standby berging te organiseren. Via de STIMVA wordt de wegbeheerder in contact gebracht met de dichtst bijzijnde zware berger. In geval van wenselijke standby voor lichte berging kan de wegbeheerder contact opnemen met de Stichting IMN.  

 

Aanvraagformulier IM status

Contact

STIMVA
Papendorpseweg 101, Utrecht
Tel: 088-797 3650

Of e-mail ons 

Over STIMVA

Disclaimer:
De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld en gepresenteerd. Toch kan het voorkomen dat er iets niet klopt. We kunnen de informatie dan direct wijzigen, zonder dit eerst aan te kondigen. STIMVA is bovendien niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die ontstaat door deze website te bezoeken.

 

Cookie-instellingen