Het keuringsproces

Wanneer een vrachtauto strandt, is het belangrijk dat hij veilig en deskundig wordt afgevoerd. Wilt u zware bergingen uitvoeren? Bekijk dan op deze pagina welke voorwaarden aan de bergingsvoertuigen zijn verbonden.

Verklaring voor zwaar transport of aslast

Om de veiligheid van een berging zoveel mogelijk te garanderen, heeft u voor uw bergingsvoertuig een verklaring voor zwaar transport of aslast nodig. Hierin staan een aantal technische maxima van het voertuig. Een zwaartransportverklaring is het beste, maar mocht dit niet lukken dan volstaat een aslastverklaring ook. U kunt de verklaring aanvragen bij de fabrikant of importeur van de onderwagen van uw bergingsvoertuig.

Opgave technische capaciteiten onderwagen

Niet alleen de maximale aslast is van belang bij het bergen. Ook een aantal andere technische voorwaarden spelen een rol. Daarom moet u bij de fabrikant of importeur van de onderwagen ook een ‘opgave technische capaciteiten onderwagen’ aanvragen.

Geeft uw fabrikant of importeur in een zeldzaam geval geen verklaring af over de technische grenzen van het voertuig? Dan mogen deze grenzen ook worden vastgesteld door TNO Automotive in Helmond. U kunt hiervoor naar TNO Automotive bellen op 040-265 26 24. Vraag naar contactpersoon Sven Jansen. Houd er rekening mee dat het bepalen van technische grenzen gecompliceerd is. Daardoor kunnen er flinke kosten aan dit verzoek verbonden zijn. Probeer dus eerst tot een oplossing te komen met de importeur of fabrikant.

Technische specificaties lepelinstallatie

Er zit ook een maximum aan het gewicht dat de lepelinstallatie van het bergingsvoertuig mag heffen en slepen. Deze grens staat in de technische specificaties van de lepelinstallatie. Normaal gesproken heeft u deze al in uw bezit, maar mocht dat niet zo zijn, dan kunt u ze opvragen bij de importeur of fabrikant van uw lepelinstallatie. Dit document moet in het bergingsvoertuig aanwezig zijn

Ontheffingsattest

U hebt ook het Ontheffingsattest van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (ORDW) nodig. Hiermee verklaart de RDW dat hij de zwaartransportverklaring of aslastverklaring acceptabel en technisch verantwoord vindt. Om de ORDW aan te vragen, moet u uw zwaartransportverklaring of aslastverklaring opsturen. Deze krijgt u naderhand niet meer terug, dus zorg dat u ze van tevoren kopieert. U krijgt de ORDW per e-mail toegezonden.

Belangrijk: Als de RDW een ORDW verstrekt, betekent dit niet dat u de wettelijke aslasten mag overschrijden. Dit geldt alleen in combinatie met een vrijstelling en dan uiteraard binnen de voorwaarden van die vrijstelling.

Schouwing

De schouwing wordt uitgevoerd door uw keuringsinstantie. Er worden dan een aantal kenmerken van het bergingsvoertuig vastgelegd, gemeten en gewogen. Denk aan de beladingsindex banden, asafstanden, aslasten onbeladen, aslasten beladen met 7.000 kg op 1,5 meter vrije ruimte en de gegevens van het kentekenbewijs. De schouwing is eenmalig, tenzij de constructie van het voertuig opvallend wijzigt. Hij mag samenvallen met een keuring voor ingebruikname.

Vrijstelling

In het verleden was er weinig geregeld rondom zware bergingsvoertuigen, bijvoorbeeld op het gebied van aslasten. Deze werden in de praktijk veelvuldig overschreden, omdat voertuigen technisch vaak meer aankonden. Omdat de wet niet onnodig beperkend hoeft te zijn, kunt u een vrijstelling aanvragen. Hiermee bewijst u dat uw voertuig technisch meer aankan dan in de wet staat.

Wetsartikelen waarop vrijstelling geldt

Regeling Voertuigen

  • art. 5.18.2 lid 1 maximaal 1 motorvoertuig slepen
  • art. 5.18.2 lid 2 boven 4.000 kg met sleepstang
  • art. 5.18.17a overschrijding totale maximum massa
  • art. 5.18.17d overschrijding aslasten
  • art. 5.18.18 lid 2 minimaal 1/5 deel van totale gewicht op bestuurde assen

Regeling Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

  • art. 42 voertuig moet minimale snelheid van 60 km/h kunnen en mogen rijden bij gebruik op snelweg

 

Voorwaarden voor vrijstelling
 

Een vrijstelling betekent niet dat u zomaar alles op uw eigen manier kunt doen, elke vrijstelling kent voorwaarden. Deze worden vermeld op het besluit tot verstrekking.

Samenvatting van de voorwaarden

 

Vrijstelling aanvragen
 

Wilt u een vrijstelling aanvragen van de wetsartikelen rondom aslasten? Stuur dan in elk geval kopieën van de volgende documenten mee:

  • zwaartransportverklaring of aslastverklaring;
  • ontheffingsattest;
  • opgave technische capaciteiten onderwagen.

Als de kopieën niet bij de aanvraag zitten, wordt deze standaard afgewezen. Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u de vrijstelling en een opsomming van de voorwaarden waaronder deze geldt.

Download een voorbeeldaanvraag

 

Beoordeling ter goedkeuring

In de beoordeling ter goedkeuring worden de gewichten van het bergingsvoertuig opnieuw gewogen. Deze waarden worden vergeleken met eerder vastgelegde specificaties van het voertuig. Stuur daarom de kopieën van de zwaartransportverklaring of aslastverklaring, het ontheffingsattest, de opgave technische capaciteiten onderwagen en het besluit tot vrijstelling naar uw keuringsinstantie.

Voldoet het voertuig aan de technische grenzen en andere eisen, dan wordt het goedgekeurd. Als u een goedkeuring heeft, hoeft u het voertuig niet elk jaar opnieuw te laten wegen, tenzij er belangrijke wijzigingen in de constructie plaatsvinden.

Als bij de vergelijking blijkt dat één of meer van de technische grenzen worden overschreden, wordt het bergingsvoertuig afgekeurd. Is uw voertuig afgekeurd? Kijk dan samen met de dealer of het bedrijf dat de bergingsinstallatie leverde of er mogelijkheden zijn om het voertuig aan te passen zodat het binnen de normen valt.

Download het verzoek tot beoordeling

Heeft uw voertuig het hele keuringsproces doorlopen en is het goedgekeurd of afgekeurd? Laat de uitslag dan weten aan het Verkeerscentrum Nederland en het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging.

De voorwaarden hebben betrekking op B1(N) en B2(N) bergingsvoertuigen. Lees hier meer over de verschillende materieeltypen.

Contact

STIMVA
Papendorpseweg 101, Utrecht
Tel: 088-797 3650

Of e-mail ons 

Over STIMVA

Disclaimer:
De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld en gepresenteerd. Toch kan het voorkomen dat er iets niet klopt. We kunnen de informatie dan direct wijzigen, zonder dit eerst aan te kondigen. STIMVA is bovendien niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die ontstaat door deze website te bezoeken.

 

Cookie-instellingen